Nagle Filipowi zaczęło się śnić, co by było,

gdyby wybrał jednak dłuższą drogę, prowadzącą nad rzekę …

Podążaj za snem