Info

O wydawnictwie

f

Wiedza

Doskonała znajomość literatury dziecięcej i młodzieżowej.

d

Odwaga

Szczególnie ta w podejmowaniu trudnych tematów.

f

Ciekawość świata

Inspirujemy się kulturą różnych krajów, podróżujemy i jesteśmy otwarci na międzynarodowe kooperacje!

g

Profesjonalizm

Duży nacisk na stronę estetyczną i realizacyjną.

Warszawa, Polska redakcja@wydawnictwostostron.pl