REGULAMIN KONKURSU dla szkół i bibliotek

 ,,Mój przyjaciel Zielony Latawiec”

1. ORGANIZATOR

Organizatorem Konkursu jest Wydawnictwo Sto Stron, działające w ramach firmy Agencja Kreatywna Julita Pasikowska-Klica.

2. CZAS TRWANIA KONKURSU

Konkurs trwa od 10.05.2020 roku do 10.06.2020 roku (włącznie). Ogłoszenie zwycięzców nastąpi 12.06.2020 roku.

3. Zwycięzcę wyłoni autorka książki ,,Zielony Latawiec. Przyjaźń przez 6 kontynentów” Julita Pasikowska-Klica.

4. KTO MOŻE BYĆ UCZESTNIKIEM KONKURSU

Uczestnikami Konkursu są dzieci w wieku od 7 do 10 lat zgłoszone przez osoby reprezentujące szkoły podstawowe lub biblioteki publiczne. Nagrody zostaną wysłane do Instytucji, które następnie przekażą nagrodę dedykowaną dziecku. 

Jednorazowy koszt wysyłki nagrody na terenie Polski pokrywa Wydawnictwo.

5. ZASADY KONKURSU

Żeby wziąć udział w konkursie, Uczestnik musi samodzielnie wykonać projekt latawca w dowolnej technice – może być to rysunek w formie tradycyjnej lub cyfrowej, obraz, model trójwymiarowy lub inna dowolna forma artystyczna. Zdjęcie lub skan gotowej pracy w dobrej rozdzielczości prosimy przesyłać na adres redakcja@wydawnictwostostron.pl  z dopiskiem: KONKURS ZIELONY LATAWIEC, z informacjami: nazwą instytucji, imieniem oraz wiekiem dziecka. 

Wysyłając pracę, Instytucja potwierdza, że posiada zgodę ustawowego opiekuna Uczestnika na udział w Konkursie. Przesłanie pracy jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na udostępnienie zdjęcia lub skanu pracy na stronie oraz w mediach społecznościowych Wydawnictwa Sto Stron z podpisami wykonawców (imię, wiek Uczestnika oraz nazwa Instytucji) w celach marketingowych i promocyjnych.

6. NAGRODY

Za zajęcie 1 miejsca Instytucja otrzymuje 10 egzemplarzy książek ,,Zielony Latawiec. Przyjaźń przez 6 kontynentów”, 1 dodatkowy egzemplarz z autografem autora dla dziecka oraz zestaw gadżetów o Zielonym Latawcu, dyplomy dla Uczestników konkursu.

Za zajęcie 2 miejsca Instytucja otrzymuje 3 egzemplarze książek ,,Zielony Latawiec. Przyjaźń przez 6 kontynentów”, 1 dodatkowy egzemplarz z autografem autora dla dziecka, dyplomy dla Uczestników konkursu.

Za zajęcie 3 miejsca Instytucja otrzymuje 2 egzemplarze książek ,,Zielony Latawiec. Przyjaźń przez 6 kontynentów”, 1 dodatkowy egzemplarz z autografem autora dla dziecka, dyplomy dla Uczestników konkursu.

Dodatkowo organizator wyróżni latawcami od firmy Latawce.pl Uczestników konkursu, którzy wykazali się wyjątkową kreatywnością.

7. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Nagrody nie podlegają zamianie na inne ani nie będą wymiane na jakikolwiek ekwiwalent. 

Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym regulaminie.  Uczestnicy będą powiadamiani o modyfikacjach drogą mailową. Brak sprzeciwu Uczestnika na zmianę Regulaminu w terminie 3 dni od przesłania przez Organizatora informacji oznacza wyrażenie przez Uczestnika zgody na dokonane zmiany.

W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie stosuje się ogólnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.